Risico’s genegeerd

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de beroepsvereniging van dierenartsen, is tegen het voeren van rauw vlees. “Bij het publiek is nauwelijks kennis aanwezig over de risico’s en de preventie van infecties bij versvleesvoeding”, stelt Ronald Jan Corbee, specialist klinische voeding van gezelschapsdieren aan de Universiteit Utrecht. “Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat veel mensen vanuit hun overtuiging dat vers vlees gezond is die risico’s lukraak negeren. Dierenartsen moeten daarom de verantwoordelijkheid nemen om hun klanten daarover beter voor te lichten.”

Dit artikel leidde tot extra publiciteit:

In het komende nummer van Petfood Magazine, dat verschijnt op 21 juni, zal ook aandacht worden besteed aan het onderwerp. Vooral vanuit de visie van petfoodfabrikanten.